Image 01

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Başlama Tarihi: 24.05.2018

Başvuru Son Tarihi: 14.07.2018

Katılımcı Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi: 21.07.2018

Kesin Kayıt: 24-29.07.2018

Proje Uygulama Tarihi: 26.08.2018-02.09.2018