Image 01

MİNİK ELLER BİLİME DOKUNUYOR-2


Bu Proje TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Desteklenmektedir.
Proje No: 118B392
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
Projenin Yürütüldüğü Kurum: Balıkesir Üniveristesi
Proje Ortağı Kurumlar: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uygulama yeri: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulama Oteli/ Burhaniye
Tarihler: 26.08.2018 Pazar günü-02.09.2018 Pazar Günü

Hedef Kitle: Balıkesir İlinde 5. sınıftan 6. sınıfa geçen öğrenciler (Balıkesir ilinde Koruma ve bakım altında olan, yatılı bölge okulu öğrencileri öncelikli olmak üzere, farklı ilçe ve okuldan seçilmiş 15 kız ve 15 erkek öğrenci)PROJE ÖZETİ

Projenin temel amacı, ortaokula yeni başlayan henüz soyut döneme geçmemiş çocuklar için içselleştirilmesi zor olan “madde ve değişim” öğrenme alanında alternatif yaklaşımlar ile literatüre katkı sağlamak, “canlılar ve DNA”, “fen ve doğa” ve “fen ve mühendislik” temaları ile disiplinlerarası bakış açısını geliştirmektir. Bu proje ile “madde ve değişim”, “canlılar ve DNA”, “fen ve mühendislik” ve “fen ve doğa” becerileri hakkında temel bilgilere sahip, doğa ve doğa sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, bilime karşı olumlu davranış ve değerleri olan, karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve bilimsel uygulamaları konusunda aktif olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bilgi aktarımından ziyade, bilginin doğrudan uygulamalarla kazanımına yönelik, ömür boyu sürecek bir istek, merak ve motivasyonun oluşturulması hedeflenecektir. Proje ile küçük yaşta öğrencilerimizi “Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz.” anlayışıyla, disiplinler arası etkinliklerin yer aldığı bilimsel bir ortamın içinde tutarak, sosyal ve akademik yönlerden gelişimlerine katkı sağlama önceliğimiz olacaktır. Alanında uzman proje ekibi tarafından belirlenen konular, katılımcılarla öğretmen-öğrenci hiyerarşisinden uzak, katılımcı, sorgulayıcı, merak ve keşfetmeye dayalı bir yaklaşımla doğanın içerisinde uygulamalı olarak tartışılacaktır. Gözleme ve uygulamaya dayalı öğrenme ve aynı zamanda bütüncül ve sentezci bir yaklaşım ön planda tutulacaktır. TÜBİTAK 4004 kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, hedef kitle; Balıkesir ilinde yaşayan 5. Sınıftan 6. Sınıfa geçen 30 öğrencidir. Bu öğrencilerin seçiminde öncelik bakım ve koruma altında olan, yatılı bölge okul öğrencileri olmakla beraber farklı ilçeler ve farklı okullardan olmak üzere kız ve erkek sayısı eşit olarak gruplar oluşturulacaktır. Bu projede oluşturulan gruplar, örneklem oluşturularak bir haftalık konaklamalı bilim kampında yapılacak tüm etkinlikler profesyonel ekip tarafından kameraya çekilecek olup, proje ekibinde görev alan Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi müdürü ve ekibi tarafından web TV programı oluşturulacaktır. Bu eğitim programı Web TV de canlı yayın olarak paylaşılacaktır. Proje katılımcı kurum olan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da resmi yazılar ile proje süreci ile ilgili detaylı bilgi ülkemizin dört bir yanına bildirilecektir.